znailSURVEY

Anders Blauenfeldt stod i 1998 og 1999 bag undersøgelser af de danske internetbrugere. Seneste undersøgelse, og den mest omfattende, blev foretaget i marts/april 1999 med mere end 3000 respondenter blandt de danske internetbrugere. Fra konklusionerne i denne rapport kan nævnes:

  • Der observeres en næsten ligelig repræsentation af mænd og kvinder på nettet !
  • 65% af nybegynderne på nettet i 1998 og 1999 var kvinder
  • 19% mener at størstedelen af deres store indkøb vil foregå via internettet om 5 år
  • 70% har adgang til internettet hjemmefra
  • 75% bruger ugentligt nettet som underholdningsmedie
  • Over 30% af de respondenter der bruger chat har på et tidspunkt udgivet sig for en anden end de er.

Rapporten - 44 siders spændende læsning om internetbrug i Danmark anno 1999 - blev frigivet til gratis download i april 1999, og mere end 7000 downloads blev registreret inden udgangen af 1999.

I løbet af år 2000 blev der yderligere registereret små 5000 downloads og i første halvår 2001 er omkring 1000 downloads registreret.


Surveyansvarlig Anders Blauenfeldt kan kontaktes via email på anders@blauenfeldt.dk
Denne side er opdateret november 2001.


 

z n a i l - for easier living in a virtual world.